Product classification

Human 28SrRNP ELISA kit

货号
ZC-31641
检测范围
2.5 ng/mL–80 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PSMD11 ELISA kit

货号
ZC-31640
检测范围
250pg/ml-8000pg/ml
灵敏度
10 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Hunman 26SPSM ELISA kit

货号
ZC-31639
检测范围
5ng/mL– 160ng/mL
灵敏度
1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 25(OH)D3/25HVD3 ELISA kit

货号
ZC-31638
检测范围
1.5 ng/mL–48 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Hunan 25HVD ELISA kit

货号
ZC-31636
检测范围
2.5 ng/mL– 80ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human S1P1 ELISA kit

货号
ZC-31632
检测范围
50 pg/mL – 1600 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human fg12 ELISA kit

货号
ZC-31631
检测范围
0.625ng/mL–20ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17-KS ELISA kit

货号
ZC-31627
检测范围
2.5 μmol/L – 80μmol/L
灵敏度
0.1μmol/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17αOH ELISA kit

货号
ZC-31623
检测范围
7.5 mU/L – 240 mU/L
灵敏度
1mU/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 16-αOHE-1 ELISA kit

货号
ZC-31622
检测范围
20 pg/mL – 640pg/mL
灵敏度
1 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 15PGDH ELISA kit

货号
ZC-31620
检测范围
0.625ng/mL–20ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 15epiLXA4 ELISA kit

货号
ZC-31619
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭

客户服务热线

021-65681082

在线客服